Datganoli Plismona

Byddai Heddluoedd Cymru yn derbyn £25miliwn y flwyddyn yn ychwanegol pe bai Plismona yn cael ei ddatganoli i Gymru fel y mae i'r Alban a Gogledd Iwerddon.   Rwy’n cefnogi datganoli plismona a chyllid teg ar gyfer plismona a fyddai’n dod yn ei sgil.

Who's signing

David Jones

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 1 ymateb

  • David Jones
    signed 2020-03-08 13:45:44 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.