Datganoli Plismona

Cymru yw'r unig genedl yn y DG heb bwerau dros ei systemau plismona a chyfiawnder.

Mae plismona wedi'i ddatganoli yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a hyd yn oed Manceinion - beth am Gymru?

Pe bai plismona'n cael ei ddatganoli, byddai heddluoedd Cymru yn derbyn £25 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol - mae hynny'n cyfateb i 900 o heddweision ychwanegol.

Mae Cymru ar drugaredd fformiwla ariannu heddlu San Steffan sy'n rhoi mwy o arian i ddinasoedd yn Lloegr.

Mae trethdalwyr Cymru eisoes yn talu mwy tuag at eu heddlu lleol trwy'r presept Treth Gyngor.

Mae Plaid Cymru eisiau dod â'r annhegwch hwn i ben, a bydd datganoli plismona yn helpu i gyflawni hynny.

Ychwanegwch eich enw i gefnogi datganoli plismona a £ 25 miliwn yn ychwanegol i heddluoedd Cymru.

Who's signing

Dafydd Meirion Jones
2,157 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 1 ymateb

  • Dafydd Meirion Jones
    signed 2020-03-08 13:45:44 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.