Maniffesto

Mae pobl Cymru ar eu colled gan nad yw'r system gyfiawnder wedi ei datganoli i'r Senedd. Mae hyn wedi arwain at system gyfiawnder sydd heb ei chysylltu â iechyd, addysg na gwaith cymdeithasol – sydd yn gwaethygu'r anghydraddoldebau sydd yn bodoli'n barod ac yn effeithio ar y diogelwch y mae gennym hawl iddo.

Byddai datganoli cyfiawnder a phlismona yn golygu £25 miliwn yn ychwanegol i Gymru i'w wario ar blismona a chyfiawnder - sy'n cyfateb i 900 o heddweision ychwanegol.

Darllenwch fwy am hyn a chwe addewid arall y byddai ein Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Plaid Cymru yn eu gweithredu pe baent yn cael eu hethol, yn ein maniffesto isod.

  1. Fformiwla Cyllido Teg ar gyfer Plismona yng Nghymru nes ei fod wedi'i ddatganoli'n llawn
  2. Gwell integreiddio a thryloywder rhwng yr heddlu a'r gymuned
  3. Cynllun i leihau troseddu ac aildroseddu
  4. Gwella Cymorth i Ddioddefwyr
  5. Mynd i'r Afael â Throseddau Casineb
  6. Creu Unedau Trosedd Economaidd

Maniffesto Etholiadau CHTh 2021


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Sion Gwilym
    published this page 2021-04-09 11:26:52 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.