Newyddion

Cynlluniau i newid system bleidleisio Comisiynwyr Heddlu yn dangos 'dirmyg tuag at ein democratiaeth'

Mae ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Plaid Cymru dros y Gogledd, Ann Griffith, wedi dweud heddiw (17 Mawrth) fod cynlluniau Llywodraeth y DU i newid y system bleidleisio ar gyfer etholiadau Comisiynwyr Heddlu yn dangos "dirmyg tuag at ein democratiaeth".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

CYNNYDD O 25C YR WYTHNOS YN HELPU PENNAETH HEDDLU I GYNYDDU'R PWYSAU AR DROSEDDWYR AR-LEIN A GANGIAU CYFFURIAU

Mae pennaeth heddlu wedi datgelu cynlluniau ar gyfer cynnydd o 25c yr wythnos yng nghost plismona er mwyn ei helpu i ddwyn mwy o bwysau ar droseddwyr rhyw ar-lein a gangiau llinellau cyffuriau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.